Skip to content

VECTRA

Vectra fordele og begrænsninger

Ved forundersøgelse til rhinoplastik anvendes Vectra.

Rhinoklinikken anvender Vectra imaging system. Dette er et billedsystem hvor man kan lave en 3D-model af dit ansigt og næse. Sammen med dig kan vi simulere de ønskede ændringer på 3D-moddellen, så du med egne øjne kan se hvad ændringerne indebærer og ikke blot skal forestille dig det.

Simulationen bruges både til at tale om muligheder, men også om eventuelle begrænsninger. Der er mange faktorer der spiller en afgørende rolle for hvad der kan lade sig gøre.

Faktorer som hudkvalitet og hudtykkelse, alder, rygning, tidligere skader og tidligere kirurgi er nogle af de mest afgørende for det endelige resultat og drøftes derfor med udgangspunkt i 3D-modellen.

Det er vigtigt, at man holder sig for øje, at 3D-systemet ikke nødvendigvis kan lave en 100% sikker simulation af slutresultatet, men de overordnede ønsker og forventninger fra patientens side kan afstemmes, så der ligger en plan og fælles forståelse mellem patient og kirurg.

Simuleret ændringer af næse